Thứ Năm, Tháng Sáu 13, 2024

FOREX

KINH TẾ THẾ GIỚI

CHUYỂN ĐỘNG KINH DOANH

BÀI HỌC ĐẦU TƯ

SÀN MÔI GIỚI

CRYPTO

CHỨNG KHOÁN

CHÍNH TRỊ & XÃ HỘI

Lazada “chia tay” hàng loạt nhân sự

Lazada - nền tảng thương mại điện tử thuộc sở hữu của Alibaba - đã bắt đầu đợt sa thải nhân sự mới nhất...