Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024
Trang chủBài học đầu tưKiến thứcCông Thức Chung Của Tư Bản Là Gì? So Sánh Điểm Giống Và...

Công Thức Chung Của Tư Bản Là Gì? So Sánh Điểm Giống Và Khác Nhau

Viết bởi Cafeforexvn

Trong kinh tế học, khái niệm tư bản hay vốn được sử dụng để chỉ những vật thể có giá trị, có khả năng đo lường được sự giàu có của người sở hữu chúng. Vậy công thức chung của tư bản là gì? Mâu thuẫn của công thức tư bản cụ thể ra sao? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, các bạn hãy cùng theo dõi bài viết của Cafeforexvn.

Tư bản là gì? 

Tư bản là gì? 
Tư bản là gì?

Theo Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân thì tư bản (capital) được hiểu là khái niệm được dùng để chỉ nhân tố sản xuất do hệ thống kinh tế sản xuất ra.

Hàng hóa tư bản (còn gọi là hàng hóa đầu tư) là những hàng hóa được sản xuất ra và sau đó được sử dụng làm đầu vào nhân tố phục vụ cho các quá trình sản xuất khác, như máy móc, trang thiết bị, nhà xưởng, nguyên vật liệu.

Do khái niệm này bao gồm nhiều thứ khác nhau, nên việc xác định khối lượng tư bản là vấn đề gây nhiều tranh cãi giữa các nhà kinh tế. Tựu chung lại có thể thấy tư bản là khái niệm để chỉ nhân tố sản xuất trong hệ thống kinh tế sản xuất ra và quen thuộc phổ biến với con người.

Công thức chung của tư bản là gì?

Công thức chung của tư bản là gì? 
Công thức chung của tư bản là gì?

Theo bản chất của sự tạo ra giá trị thặng dư – quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản về sự chuyển hóa từ tiền thành tư bản – thì tiền vừa là kết quả cuối cùng của lưu thông hàng hóa, vừa là hình thức biểu hiện ban đầu của tư bản.

Tất cả tư bản trước hết xuất hiện dưới hình thức một lượng tiền cụ thể, nhưng tiền không phải là tư bản. Tiền chỉ trở thành tư bản trong những điều kiện cụ thể, chẳng hạn như khi nó được sử dụng để bóc lột sức lao động của người khác.

Kết quả là, tiền được phân loại thành tiền thông thường hoặc tiền tư bản. Tiền thường vận động theo công thức: H – T – H (hàng – tiền – hàng), nghĩa là hàng chuyển thành tiền thì tiền lại chuyển thành hàng. Khi tiền được coi là vốn thì nó vận động theo công thức: T – H – T (tiền – hàng – tiền), tức là tiền chuyển hóa thành hàng hóa, rồi hàng hóa lại chuyển hóa trở lại thành tiền. Bất kỳ khoản tiền nào tuân theo công thức T – H – T đều được chuyển hóa thành tư bản.

Giữa tiền thông thường và tiền của tư bản chủ nghĩa, cả hai quá trình đều được hình thành từ hai giai đoạn mua và bán đối lập, với hai vật chất đối lập nhau là tiền và hàng hóa, và hai con người có quan hệ kinh tế với nhau là người mua và người bán.

Hơn nữa, hai công thức có các điểm khác nhau về chất. Việc trao đổi sản phẩm bắt đầu bằng việc bán (H – T) và kết thúc bằng việc mua (T – H). Điểm bắt đầu và điểm kết thúc của quy trình đều là sản phẩm và tiền chỉ đóng vai trò trung gian. Ngược lại, chu chuyển vốn bắt đầu bằng việc mua (T – H) và kết thúc bằng việc bán (H – T). Tiền vừa là điểm bắt đầu vừa là điểm cuối cùng của quá trình, trong khi mọi thứ chỉ đóng vai trò trung gian; tiền chắc chắn không được tiêu ở đây, mà là ứng trước và thu sau.

Vì mục tiêu của lưu thông hàng hoá chỉ là thoả mãn nhu cầu nên sản phẩm trao đổi phải có giá trị sử dụng riêng biệt. Huy động kết thúc ở bước thứ hai, khi những người trao đổi nhận được giá trị sử dụng mà họ yêu cầu. Mục tiêu của luân chuyển tư bản không phải là tối đa hóa giá trị sử dụng mà là tối đa hóa giá trị, cụ thể là giá trị gia tăng.

Vậy, công thức chung của tư bản là gì? Theo C. Mác, công thức chung của tư bản là công thức T – H – T’. Công thức chung của tư bản là T – H – T’ vì sự vận động của mọi tư bản đều biểu hiện trong lưu thông dưới hình thái chung đó, bất kể là tư bản thương nghiệp, công nghiệp hay tư bản cho vay.

Tư bản là một hình thức của cải tạo ra giá trị thặng dư. Vì mục đích của lưu thông tư bản là sự tăng lên của giá trị, tức là giá trị thặng dư, nên sự vận động của tư bản là vô tận vì sự tăng trưởng của giá trị là vô hạn. C.Mác gọi công thức T – H – T là công thức chung của tư bản vì mọi tư bản đều vận động trong hình thái chung đó, dù đó là tư bản thương nghiệp, tư bản công nghiệp hay tư bản cho vay.

So sánh điểm giống và khác nhau giữa hai công thức H-T-H và T-H-T

So sánh điểm giống và khác nhau giữa hai công thức H-T-H và T-H-T
So sánh điểm giống và khác nhau giữa hai công thức H-T-H và T-H-T

+ Điểm giống nhau: cả hai sự vận động, đều do hai giai đoạn đối lập nhau là mua và bán hợp thành, trong mỗi giai đoạn đều có hai nhân tố vật chất đối diện nhau là tiền và hàng, và hai người có quan hệ kinh tế với nhau là người mua và người bán.

+ Điểm khác nhau:

 

H-T-H

T-H-T

Điểm mở đầu, kết thúc

Hàng hóa, tiền đóng vai trò trung gian.

Tiền tệ, hàng hóa đóng vai trò trung gian.

Trật tự hành

vi

Bán trước, mua sau.

Mua trước, bán sau

Mục đích vận động

Mục đích của lưu thông hàng hoá giản đơn là giá trị sử dụng để thoả mãn nhu cầu, nên các hàng hoá trao đổi phải có giá trị sử dụng khác nhau.

Mục đích của lưu thông tư bản không phải là giá trị sử dụng, mà là giá trị, hơn nữa là giá trị tăng thêm. Vì vậy, nếu số tiền thu về bằng số tiền ứng ra, thì quá trình vận động trở nên vô nghĩa. Do đó, số tiền thu về phải lớn hơn số tiền ứng ra, nên công thức vận động đầy đủ của tư bản là T – H – T, trong đó T’ = T + T. Số tiền trội hơn so với số tiền đã ứng ra (T) được C. Mác gọi là giá trị thặng dư. Số tiền ứng ra ban đầu đã chuyển hoá thành tư bản.

Giới hạn vận động

 

Sự vận động sẽ kết thúc ở giai đoạn thứ hai, khi những người trao đổi có được giá trị sử dụng mà người đó cần đến. Do đó sự vận động là có giới hạn.

Sự vận động của tư bản là không có giới hạn, vì sự lớn lên của giá trị là không có giới hạn.

 

Xem thêm tỷ suất lợi nhuận là gì

Mâu thuẫn công thức chung của tư bản

Mâu thuẫn công thức chung của tư bản
Mâu thuẫn công thức chung của tư bản

Trong lưu thông, dù trao đổi ngang giá hay không ngang giá cũng không tạo ra giá trị mới, do đó cũng không tạo ra giá trị thặng dư.

Trường hợp trao đổi ngang giá: Nếu hàng hoá được trao đổi ngang giá, thì chỉ có sự thay đổi hình thái của giá trị, từ tiền thành hàng và từ hàng thành tiền, còn tổng giá trị cũng như phần giá trị nằm trong tay mỗi bên tham gia trao đổi trước sau vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, về mặt giá trị sử dụng, thì cả hai bên trao đổi đều có lợi.

Trường hợp trao đổi không ngang giá: Nếu hàng hóa được bán cao hơn giá trị, thì số lời anh ta nhận được khi là người bán cũng chính số tiền anh ta sẽ mất đi khi là người mua, rốt cuộc anh ta sẽ không được lợi thêm gì cả. Còn nếu mua hàng hóa thấp hơn giá trị, thì tình hình cũng tương tự như trên. Số lời anh ta nhận được khi là người mua sẽ mất đi khi là người bán.

Như vậy, nếu người ta trao đổi những vật ngang giá sẽ không sinh ra giá trị thặng dư; nếu người ta trao đổi những vật không ngang giá thì cũng không sinh ra giá trị thặng dư. Lưu thông không tạo ra giá trị mới. Nhưng nếu người có tiền không tiếp xúc gì với lưu thông, tức là đứng ngoài lưu thông, thì cũng không thể làm cho tiền của mình nhiều lên được.

“Vậy là tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông”. Mâu thuẫn công thức chung của tư bản là nhân tố tất yếu không thể tránh khỏi.

Tìm hiểu về chỉ số cpi

Kết luận

Vừa rồi là những giải thích cụ thể về công thức chung của tư bản. Quy luật chung này áp dụng trong mọi giao dịch hàng hóa từ trước đến nay. Nếu muốn tìm hiểu những khái niệm hay thông tin nóng hổi về tài chính khác, hãy theo dõi trang và ủng hộ những bài viết sắp tới của chúng tôi. Chúc các bạn có được trải nghiệm thật vui vẻ. 

mỹ linh
my linh

Tôi là Linh tốt nghiệp Trường Đại Học Khoa Học Xã hội Và Nhân Văn. Đang làm việc ở CAFEFOREXVN chuyên lĩnh vực tài chính kinh tế

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
spot_img
LỊCH KINH TẾ
BÀI VIẾT MỚI