Điều Khoản Sử Dụng

Nếu như các khách hàng quyết định dùng dịch vục, sản phẩm hay dữ liệu nào trên trang web của Cafeforexvn thì khách hàng nên đọc kỹ những thông tin sau:

Lưu ý: Nếu các khách hàng truy cập và dùng thông tin, dữ liệu trên trang web của chúng tôi thì sẽ đồng nghĩa với việc khách hàng đồng ý với những Điều khoản sử dụng. Nếu như khách hàng không đồng ý thì hãy dừng việc kết nối và sử dụng website của Cafeforexvn

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Những nội dung hay thông tin được cung cấp trên website Cafeforexvn thì đều mang tính tham khảo. Vì thế, nội dung, hình ảnh có thể thay đổi thường xuyên và cải tiến hơn tuy nhiên sẽ không thông báo trước quá trình thay đổi.

Cafeforexvn không chịu trách nhiệm về việc sai sót lỗi chính tả trong quá trình cung cấp dữ liệu và những sự cố khác như: nhiễm virus, có các hành vi phá hoại,…. trên trang web của chúng tôi

Website Cafeforexvn.com

Các thông tin, dữ liệu có trên trang web của chúng tôi là những thông tin chung, có mục đích truyển tải thông tin cho đọc giả chứ không có mục đích xây dựng đầu tư hay các chuyên môn khác một cách chuyên nghiệp.

Những thông tin chúng tôi cung cấp cho khách hàng chỉ mang tính chất tham khảo và nếu các khách hàng nếu muốn áp dụng thì cần có sự hổ trợ từ các chuyên gia tư vấn. Nếu không nó sẽ làm ảnh hưởng đến tài chính của các khách hàng

Các quy định về chia sẻ nội dung

Các khách hàng không được phép dùng bất ký nội dung nào của Cafeforexvn để tham gia vào mục đich thương mại

Còn nếu, khách hàng muốn sử dụng các thông tin, dữ liệu bài viết của Cafeforexvn thì cần phải làm như sau:

  • Liên hệ trực tiếp với Cafeforexvn để xin phép đăng
  • Ghi nguồn liên kết rõ ràng bằng cách ở  cuối bài viết dẫn link bài gốc của Cafeforexvn
  • Không được thay đổi, chỉnh sửa những nội dung hay hình ảnh mà Cafeforexvn cup cấp để tránh việc sai lệch thông tin được truyền tải.