Thứ Bảy, Tháng Năm 18, 2024
Trang chủBài học đầu tưKiến thứcHọc cách phân tích đầu tư để chiến thắng trong giao dịch

Học cách phân tích đầu tư để chiến thắng trong giao dịch

Viết bởi Cafeforexvn

Mục lục

  • Phân tích đầu tư là gì?
  • Tìm hiểu phân tích đầu tư
  • Các loại phân tích đầu tư
  • Ví dụ trong thế giới thực

Phân tích đầu tư là gì?

Phân tích đầu tư là một thuật ngữ rộng dùng để chỉ nhiều phương pháp đánh giá các khoản đầu tư, lĩnh vực và xu hướng kinh tế. Việc này có thể bao gồm phân tích lợi nhuận trong quá khứ để dự đoán hiệu suất trong tương lai, lựa chọn loại đầu tư phù hợp nhất với nhu cầu của nhà đầu tư hoặc đánh giá các chứng khoán riêng lẻ như cổ phiếu và trái phiếu để xác định mức độ rủi ro, lợi suất tiềm năng hay khả năng biến động giá.

Phân tích đầu tư là chìa khóa cho một chiến lược quản lý danh mục đầu tư đúng đắn.

Học cách phân tích đầu tư để chiến thắng trong giao dịch

Xem thêm: So sánh phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán

Tìm hiểu phân tích đầu tư

Mục đích của phân tích đầu tư là xác định xem một tài sản tài chính có khả năng hoạt động như thế nào và mức độ phù hợp của nó với một nhà đầu tư cụ thể. Các yếu tố chính trong phân tích đầu tư bao gồm giá đầu vào thích hợp, khoảng thời gian nắm giữ một khoản đầu tư dự kiến và vai trò của khoản đầu tư nói chung trong danh mục.

Ví dụ, khi tiến hành phân tích đầu tư đối với một quỹ tương hỗ, nhà đầu tư sẽ xem xét hiệu quả hoạt động của quỹ so với tiêu chí chuẩn của chính nó cũng như của các đối thủ cạnh tranh chủ yếu. Các tiêu chí so sánh bao gồm sự khác biệt về hiệu suất, các chỉ số chi phí, sự ổn định trong quản lý, tỷ trọng ngành, phong cách đầu tư và phân bổ tài sản.

Trong đầu tư, không có mô hình nào phù hợp với tất cả. Cũng giống như nhà có nhiều kiểu đầu tư khác nhau với các mục tiêu, thời gian và thu nhập riêng, luôn có những cơ hội đầu tư phù hợp với các thông số riêng lẻ đó.

Suy nghĩ chiến lược

Phân tích đầu tư cũng có thể bao gồm việc đánh giá một chiến lược đầu tư tổng thể về quá trình suy nghĩ thực hiện nó, như nhu cầu và tình hình tài chính vào thời điểm đó, hiệu suất của danh mục đầu tư và nhu cầu điều chỉnh hoặc thay đổi chiến lược.

Các nhà đầu tư không yên tâm khi tự mình phân tích đầu tư có thể tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn đầu tư hoặc một chuyên gia tài chính khác.

Những điểm chính

  • Phân tích đầu tư bao gồm việc nghiên cứu và đánh giá một loại chứng khoán hoặc một ngành để dự đoán hiệu suất trong tương lai và xác định sự phù hợp của nó đối với một nhà đầu tư cụ thể.
  • Phân tích đầu tư cũng có thể liên quan đến việc đánh giá hoặc khởi tạo một chiến lược tài chính tổng thể.
  • Các loại phân tích đầu tư bao gồm từ dưới lên, từ trên xuống, cơ bản và kỹ thuật.

Các loại phân tích đầu tư

Trong khi có vô số cách để phân tích chứng khoán, lĩnh vực và thị trường, phân tích đầu tư có thể được chia thành một số cách tiếp cận cơ bản.

Từ trên xuống và từ dưới lên

Khi đưa ra quyết định đầu tư, nhà đầu tư có thể sử dụng phương pháp phân tích từ dưới lên hoặc từ trên xuống.

Phân tích đầu tư từ dưới lên đòi hỏi phải phân tích từng cổ phiếu riêng lẻ theo giá trị của chúng, chẳng hạn như định giá, năng lực quản lý, khả năng định giá và các đặc điểm độc đáo khác.

Phân tích đầu tư từ dưới lên không tập trung vào các chu kỳ kinh tế hoặc chu kỳ thị trường. Thay vào đó, nó nhằm mục đích tìm ra những công ty và cổ phiếu tốt nhất bất kể xu hướng chung. Về bản chất, đầu tư từ dưới lên có cách tiếp cận thiên về các yếu tố kinh tế vi mô hơn là vĩ mô hay tổng thể kinh tế toàn cầu.

Cách tiếp cận từ tổng thể kinh tế toàn cầu là một dấu hiệu nổi bật của phân tích đầu tư từ trên xuống. Nó bắt đầu với việc phân tích các xu hướng kinh tế, thị trường và lĩnh vực trước khi bắt đầu các khoản đầu tư sẽ thu được lợi nhuận từ những xu hướng đó.

Ví dụ cho phương pháp phân tích từ trên xuống và từ dưới lên

Theo cách tiếp cận từ trên xuống, một nhà đầu tư có thể khảo sát các lĩnh vực khác nhau và kết luận rằng lĩnh vực tài chính có khả năng sẽ hoạt động tốt hơn so với lĩnh vực công nghiệp. Do đó, nhà đầu tư quyết định sẽ giảm tỷ trọng công nghiệp và tăng tỷ trọng ngành tài chính và công nghiệp trong danh mục của mình. Sau đó là thời điểm để tìm những cổ phiếu tốt nhất trong lĩnh vực tài chính.

Ngược lại, nhà đầu tư từ dưới lên có thể cho rằng một công ty công nghiệp là một khoản đầu tư hấp dẫn và đã phân bổ một lượng vốn đáng kể cho nó mặc dù triển vọng của ngành nói chung là tương đối tiêu cực. Nhà đầu tư đã kết luận rằng cổ phiếu riêng lẻ này sẽ có hiệu suất tốt hơn toàn ngành của nó nói chung.

Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật

Các phương pháp phân tích đầu tư khác bao gồm phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.

Phân tích cơ bản

Nhà phân tích cơ bản nhấn mạnh việc đánh giá sức khỏe tài chính của các công ty cũng như triển vọng kinh tế rộng lớn hơn. Những người thực hành phân tích cơ bản tìm kiếm những cổ phiếu mà họ tin rằng đã bị thị trường định giá sai (nghĩa là đang giao dịch ở mức giá thấp hơn giá trị nội tại).

Thường sử dụng phương pháp phân tích từ dưới lên, những nhà đầu tư này sẽ đánh giá sự vững chắc về tài chính của công ty, triển vọng kinh doanh trong tương lai và tiềm năng cổ tức để xác định xem chúng có thỏa đáng hay không. Những người ủng hộ phong cách này bao gồm Warren Buffett và người cố vấn của ông, Benjamin Graham.

Phân tích kỹ thuật

Nhà phân tích kỹ thuật đánh giá các mô hình giá cổ phiếu và các thông số thống kê thông qua các biểu đồ và đồ thị do máy tính tính toán. Không giống như các nhà phân tích cơ bản, những người cố gắng đánh giá giá trị nội tại của chứng khoán, các nhà phân tích kỹ thuật tập trung vào các mô hình biến động giá, tín hiệu giao dịch và nhiều công cụ biểu đồ phân tích khác để đánh giá sức mạnh hoặc điểm yếu của chứng khoán.

Các trader giao dịch trong ngày thường xuyên sử dụng phân tích kỹ thuật để đưa ra các chiến lược và định thời điểm cho hoạt động mua và bán của họ.

Ví dụ thực tế về phân tích đầu tư

Các nhà phân tích tài chính thường xuyên phát hành các báo cáo phân tích đầu tư về chứng khoán riêng lẻ, các loại tài sản và các lĩnh vực thị trường, với khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ chúng.

Ví dụ vào ngày 11/2/2021, Charles Schwab ban hành báo cáo Sector Insights: A View on 11 Equity sectors. Báo cáo này đưa ra triển vọng từ 3 đến 6 tháng về cổ phiếu 11 ngành chính đại diện cho nền kinh tế rộng.

Trong số những điểm đáng chú ý, các nhà phân tích của Schwab đã xem xét lĩnh vực dịch vụ truyền thông, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền thông, giải trí và truyền thông tương tác. Các nhà phân tích nói rằng trong khi việc ở nhà do đại dịch ảnh hưởng tốt tới một số công ty trong lĩnh vực này với nhu cầu phát sóng trực tuyến tăng lên, thì nhu cầu về truyền hình và cáp truyền thống lại giảm, làm ảnh hưởng đến doanh thu quảng cáo.

Các chuyên gia phân tích đưa ra đánh giá trung bình là “hiệu suất thị trường.” Xếp hạng này có nghĩa là lĩnh vực dịch vụ truyền thông có hiệu suất tương đương với chỉ số S&P 500.

Schwab cũng xem xét lĩnh vực tài chính, bao gồm ngân hàng, các tổ chức tiết kiệm và cho vay, công ty bảo hiểm, ngân hàng đầu tư, công ty môi giới, công ty tài chính thế chấp và quỹ tín thác đầu tư bất động sản. Schwab lưu ý rằng lĩnh vực này sẽ được hưởng lợi từ khả năng Washington sẽ gia hạn các gói kích thích tài chính, Cục Dự trữ Liên bang sẽ duy trì kích thích kinh tế trong nhiều năm tới, tác động tích cực của việc triển khai vắc xin và khả năng lãi suất dài hạn tiếp tục tăng.

Schwab đánh giá lĩnh vực tài chính “khả quan”, có nghĩa là lĩnh vực này và các mảng hữu quan có khả năng nhận được lợi nhuận cao hơn S&P 500.

Minh Phương

Với nhiều năm kinh nghiệm trong linh vực kinh doanh và đầu tư tài chính, Minh Phương xin chia sẻ những trải nghiệm và những bài học đến tất cả bạn đọc.

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
spot_img
LỊCH KINH TẾ
BÀI VIẾT MỚI