Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024
Trang chủBài học đầu tưKiến thứcRS Là Gì? Định Nghĩa Chỉ Báo RS Trong Đầu Tư Và...

RS Là Gì? Định Nghĩa Chỉ Báo RS Trong Đầu Tư Và Phân Tích

Viết bởi Cafeforexvn

Chỉ báo RS – Relative Strength hay còn được gọi là “sức mạnh tương đối”, “chỉ số sức mạnh giá” hay “sức mạnh tương quan” có tầm quan trọng đáng kể trong ngành tài chính. Chỉ báo RS cung cấp cho nhà đầu tư một công cụ để xác định chứng khoán hoặc tài sản đang hoạt động tốt và có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Việc xác định chứng khoán hoặc tài sản hoạt động tốt hay không giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt và có khả năng kiếm được lợi nhuận cao hơn. Do đó, việc tìm hiểu RS là gì và hiểu về chỉ báo RS là vô cùng quan trọng. Mời bạn cùng cafeforexvn khám phá ngay trong nội dung bài viết dưới đây.

Chỉ báo RS có tầm quan trọng đáng kể trong ngành tài chính
Chỉ báo RS có tầm quan trọng đáng kể trong ngành tài chính

Tìm Hiểu chỉ báo RS Là Gì?

Chỉ báo RS – Relative Strength là một công cụ phân tích tài chính được sử dụng để so sánh hiệu suất của chứng khoán hoặc tài sản với một chỉ số chuẩn. Phân tích RS nhằm mục đích xác định chứng khoán hoặc tài sản hoạt động tốt hơn hoặc kém hơn chỉ số chuẩn.

Chỉ báo RS được sử dụng như là thước đo xu hướng giá của một chứng khoán hoặc tài sản này so với một chứng khoán hoặc tài sản khác, cung cấp cái nhìn sâu sắc về hiệu quả hoạt động của chứng khoán đó so với điểm chuẩn của nó.

Chỉ báo RS - Relative Strength là một công cụ phân tích tài chính
Chỉ báo RS – Relative Strength là một công cụ phân tích tài chính

Phân tích RS thường được sử dụng trong các chiến lược đầu tư khác nhau, bao gồm cả đầu tư theo đà tăng trưởng. Ngoài ra, phân tích RS có thể giúp nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư bằng cách chọn chứng khoán từ các ngành hoặc lĩnh vực khác nhau vượt trội hơn so với tiêu chuẩn của chúng.

Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng một chỉ báo được gọi là chỉ số sức mạnh tương đối (RSI – Relative Strength Index) để tạo ra tín hiệu mua quá mức hoặc bán quá mức.

Các Bước Để Phân Tích RS Hiệu Quả

Để có thể phân tích chỉ báo RS một cách hiệu quả, bạn có thể tham khảo thực hiện theo một số bước sau:

 • Đầu tiên, xác định chứng khoán, tài sản cần so sánh: Bước đầu tiên là chọn chứng khoán, tài sản để so sánh.
  • Ví dụ: so sánh hiệu suất của một cổ phiếu cụ thể với hiệu suất của thị trường chứng khoán tổng thể.
 • Tính tỷ lệ RS: Bước tiếp theo là tính tỷ lệ bằng cách chia giá của một tài sản cho giá của một tài sản khác.
  • Ví dụ: chia giá cổ phiếu bạn đang phân tích cho giá của một chỉ số thị trường, chẳng hạn như S&P 500. Tỷ lệ kết quả thể hiện hiệu suất của cổ phiếu so với điểm chuẩn.

Tìm hiểu về chỉ số chứng khoán là gì?

Các bước phân tích chỉ báo RS một cách hiệu quả
Các bước phân tích chỉ báo RS một cách hiệu quả
 • Biểu đồ tỷ lệ: Bạn có thể lập biểu đồ theo thời gian sau khi tính toán. Điều này cho phép bạn xem hiệu suất của cổ phiếu hoặc tài sản mà bạn đang phân tích so với điểm chuẩn theo thời gian như thế nào.
 • Phân tích xu hướng: Bằng cách phân tích xu hướng của tỷ lệ RS, bạn có thể xác định xem cổ phiếu hoặc tài sản đó đang hoạt động tốt hơn hay kém hơn mức chuẩn. Nếu tỷ lệ này có xu hướng tăng lên, điều đó cho thấy cổ phiếu đang hoạt động tốt hơn mức chuẩn, trong khi xu hướng giảm cho thấy điều ngược lại.
 • Sử dụng thông tin để đưa ra quyết định đầu tư: Cuối cùng, bạn có thể sử dụng thông tin từ phân tích để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
  • Ví dụ: nếu một cổ phiếu có sức mạnh tương đối – RS mạnh, người giao dịch trong ngày có thể coi việc mua cổ phiếu đó là một cơ hội đầu tư tiềm năng.

Các Tính Toán Sức Mạnh Tương Đối – RS Là Gì?

Các Tính Toán Sức Mạnh Tương Đối - RS
Các Tính Toán Sức Mạnh Tương Đối – RS

Sức mạnh tương đối – RS của chứng khoán hoặc khoản đầu tư có thể được tính bằng công thức sau:

Sức mạnh tương đối – RS = (Giá chứng khoán A / Giá chứng khoán B) x 100

Trong công thức này, A là chứng khoán mà nhà giao dịch phân tích và B là chứng khoán chuẩn hoặc tham chiếu mà họ so sánh.

Ví dụ: Bạn có thể so sánh giá của một cổ phiếu cụ thể với giá của chỉ số thị trường, chẳng hạn như S&P 500.

Để tính sức mạnh tương đối bằng công thức này, hãy chia giá chứng khoán A cho giá chứng khoán B rồi nhân kết quả với 100. Số kết quả thể hiện tỷ lệ RS của chứng khoán A so với chứng khoán B.

Sau khi tính toán, người giao dịch có thể vẽ nó trên biểu đồ để phân tích xu hướng của nó. Bằng cách so sánh RS của các chứng khoán khác nhau, nhà đầu tư có thể xác định chứng khoán nào hoạt động tốt hơn hoặc kém hơn so với tiêu chuẩn của họ và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Tìm Hiểu Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối – RSI Là Gì?

Trong phân tích kỹ thuật, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI – Relative Strength Index) là một chỉ báo động lượng đo lường mức độ thay đổi giá trong thời gian gần để đánh giá tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức về giá của một cổ phiếu hoặc tài sản khác.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI - Relative Strength Index)
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI – Relative Strength Index)

Chỉ báo RSI được hiển thị dưới dạng một bộ dao động (biểu đồ đường di chuyển giữa hai cực) và có thể có số đọc từ 0 đến 100. J. Welles Wilder Jr. được biết như là cha đẻ của chỉ báo kỹ thuật này và RSI được giới thiệu trong cuốn sách “Các khái niệm mới” trong Hệ thống giao dịch kỹ thuật” năm 1978 của ông,

Cách hiểu và cách sử dụng RSI truyền thống là các giá trị từ 70 trở lên cho thấy chứng khoán đang trở nên quá mua hoặc được định giá quá cao và có thể chuẩn bị cho sự đảo ngược xu hướng hoặc điều chỉnh giảm giá. chỉ báo RSI từ 30 trở xuống cho thấy tình trạng bán quá mức hoặc bị định giá thấp.

Cách Tính Toán Chỉ Báo RSI

Tính toán chỉ số cường độ tương đối - RSI hơi phức tạp
Tính toán chỉ số cường độ tương đối – RSI hơi phức tạp

Sự khác biệt lớn giữa sức mạnh tương đối – RS và RSI là phương pháp tính toán. Mặc dù cường độ tương đối có thể được tính toán dễ dàng nhưng việc tính toán chỉ số cường độ tương đối – RSI hơi phức tạp. Nó phải được tính toán theo phép tính hai bước.

RSI bước một = 100 – [100/ 1+ mức tăng trung bình/mất trung bình]

Nói chung, giá trị của 14 khoảng được sử dụng để tính chỉ số RSI ban đầu. Sau khi dữ liệu từ 14 khoảng được tính toán, có thể sử dụng cấp độ thứ hai của công thức RSI.

RSI bước hai = 100 – [100/ 1 + (mức lãi trung bình trước đó x 13 + lợi nhuận hiện tại)/(mức lỗ trung bình trước đó x 13 + mức lỗ hiện tại)]

Công thức sẽ đưa ra giá trị của RSI, thường được vẽ bên dưới biểu đồ giá cổ phiếu. Công thức thứ hai làm mịn kết quả và do đó giá trị sẽ chỉ gần 0 hoặc 100 khi có xu hướng mạnh.

Mối Quan Hệ Giữa RSI Và RS Là Gì?

Về mặt kỹ thuật, RS và RSI – cả hai đều là chỉ báo kỹ thuật hữu ích để các nhà giao dịch và nhà đầu tư đánh giá hiệu quả hoạt động của chứng khoán trong một khung thời gian xác định.

Giá trần giá sàn là gì?

RS và RSI - cả hai đều là chỉ báo kỹ thuật hữu ích
RS và RSI – cả hai đều là chỉ báo kỹ thuật hữu ích

Tuy nhiên, trong khi sức mạnh tương đối – RS đo lường sức mạnh của chứng khoán so với hoạt động trong quá khứ của nó thì chỉ số sức mạnh tương đối – RSI đo lường mức độ và tốc độ biến động giá. Kết quả là, nó có thể giúp xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức.

Cùng so sánh để nhận diện sự khác nhau giữa hai chỉ báo kỹ thuật này qua bảng sau:

Sức mạnh tương đối (RS)

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Đo lường sức mạnh của chứng khoán so với hiệu suất trong quá khứ của nó.

Đo lường mức độ và tốc độ biến động giá của chứng khoán trong một khung thời gian xác định.

RS được tính bằng cách chia hiệu suất giá của một chứng khoán cho hiệu suất giá của một chỉ số chuẩn hoặc chứng khoán khác trong một khoảng thời gian cụ thể.

RSI được tính toán bằng cách sử dụng công thức xem xét mức lãi và lỗ trung bình trong một khung thời gian xác định, thường là 14 ngày.

Đưa ra tỷ lệ phản ánh hiệu suất vượt trội hoặc kém hiệu quả của chứng khoán so với hiệu suất trước đây của nó.

Cung cấp giá trị từ 0 đến 100 phản ánh tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức của chứng khoán, với các giá trị trên 70 biểu thị tình trạng mua quá mức và các giá trị dưới 30 biểu thị tình trạng quá bán.

Giúp xác định các chứng khoán đang hoạt động tốt và có khả năng tiếp tục hoạt động tốt trong tương lai.

Giúp xác định các chứng khoán có thể bị mua quá mức hoặc bán quá mức và do giá đảo chiều.

RS có thể được sử dụng như một chỉ báo độc lập hoặc kết hợp với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch.

RSI có thể được sử dụng như một chỉ báo độc lập hoặc kết hợp với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch.

Các Câu Hỏi Thường Gặp Về RS Là Gì?

Các Câu Hỏi Thường Gặp Về RS
Các Câu Hỏi Thường Gặp Về RS
 • Có bất kỳ hạn chế nào đối với việc sử dụng RS trong phân tích đầu tư không?

Một hạn chế được tìm thấy là chỉ báo RS chỉ xem xét hiệu suất giá mà không xem xét các yếu tố khác như thu nhập, cổ tức hoặc các nguyên tắc cơ bản của công ty. Ngoài ra, hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai, vì vậy các nhà đầu tư nên thận trọng khi chỉ dựa vào kỹ thuật này để đưa ra quyết định đầu tư.

 • Chỉ báo RS có thể được sử dụng để so sánh chứng khoán giữa các ngành khác nhau không?

Chỉ báo RS có thể được sử dụng để so sánh chứng khoán giữa các ngành hoặc lĩnh vực khác nhau nếu chúng có điểm chuẩn hoặc chỉ số chung để so sánh.

 • Đường RS trong phân tích kỹ thuật là gì?

Đường này biểu thị hiệu suất giá của chứng khoán so với điểm chuẩn theo thời gian, thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng và tín hiệu mua/bán tiềm năng.

Fed là gì? ảnh hưởng của fed tới nền kinh tế

Kết Luận

Sức mạnh tương đối – RS là một loại công cụ được các nhà phân tích kỹ thuật và nhà đầu tư giá trị sử dụng. Phân tích chỉ báo RS bao gồm việc lựa chọn các khoản đầu tư đã hoạt động tốt hơn thị trường hoặc điểm chuẩn của chúng.

RS là một công cụ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để so sánh hiệu suất giá của một cổ phiếu hoặc tài sản với một chuẩn mực, chẳng hạn như chỉ số, trong một khoảng thời gian nhất định.

Chỉ báo RS đo lường giá của một chứng khoán so với điểm chuẩn và giúp xác định chứng khoán nào đang hoạt động tốt hơn hoặc kém hơn điểm chuẩn. Phân tích dựa trên kỹ thuật này có thể được sử dụng để xác định xu hướng và cơ hội đầu tư tiềm năng trên thị trường tài chính. Nó có thể là một công cụ hữu ích trong việc đưa ra quyết định mua/bán.

Hy vọng với những thông tin mà cafeforexvn cung cấp bạn đã hình dung được RS là gì và cách thức hoạt động của nó như thế nào.

Nguyễn Oanh

Mình là Lâm Oanh - một trong số các BTV của Cafeforexvn. Là một người có niềm đam mê với kinh tế tài chính, mình có 5 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường tìm hiểu và phân tích thị trường. Rất hi vọng những bài viết của mình sẽ là một trong những hành trang đồng hành cùng bạn trên chặng đường tìm kiếm thành công.

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
spot_img
LỊCH KINH TẾ
BÀI VIẾT MỚI