Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024
Trang chủBài học đầu tưKiến thứcRSI là gì? - Cách Hoạt Động Và Hướng Dẫn Dùng RSI...

RSI là gì? – Cách Hoạt Động Và Hướng Dẫn Dùng RSI Hiệu Quả

Viết bởi Cafeforexvn

Chỉ số sức mạnh tương đối RSI là một bộ dao động động lượng đo tốc độ và sự thay đổi của chuyển động giá.Trong một số trường hợp, các xu hướng chung cũng có thể được xác định bởi chỉ báo RSI. Vậy cụ thể RSI là gì? các chỉ số RSI trong chứng khoán có ý nghĩa như thế nào? Cùng cafeforexvn tìm hiểu ngay.

RSI Là Gì?

RSI Là Gì?
RSI Là Gì?

Chỉ số sức mạnh tương đối – RSI (Relative Strength Index) là một chỉ báo xung lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Chỉ báo này đo lường tốc độ và mức độ thay đổi của giá trong thời gian gần đây của một tài sản để đánh giá các điều kiện được định giá quá cao hoặc bị định giá quá thấp trong giá của tài sản đó.

Chỉ báo RSI được biểu thị dưới dạng một bộ dao động hay biểu đồ đường trên thang từ 0 đến 100. bởi J. Welles Wilder Jr. là cha đẻ của chỉ báo ày và nó được giới thiệu trong cuốn sách nổi tiếng năm 1978 của ông “New Concepts in Technical Trading Systems”.

Chỉ số sức mạnh tương đối RSI có thể làm được nhiều việc hơn là chỉ ra các chứng khoán mua quá mức và bán quá mức. Chỉ số này cũng có thể chỉ ra các chứng khoán có thể được chuẩn bị cho sự đảo ngược xu hướng hoặc điều chỉnh giảm giá. Thông thường, chỉ số RSI đạt từ 70 trở lên là biểu hiện của tình trạng mua quá mức. Chỉ số RSI từ 30 trở xuống có nghĩa là đang rơi vào tình trạng bán quá mức.

Tầm Quan Trọng Của chỉ số sức mạnh tương đối RSI Là Gì?

Tầm Quan Trọng Của chỉ số sức mạnh tương đối RSI Là Gì?
Tầm Quan Trọng Của chỉ số sức mạnh tương đối RSI Là Gì?
 • Nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ số sức mạnh tương đối để dự đoán hành vi giá của chứng khoán.
 • Giúp các nhà giao dịch xác minh xu hướng và sự đảo ngược xu hướng.
 • Chỉ ra các tài sản đang bị mua quá mức và bán quá mức.
 • Cung cấp cho các nhà giao dịch ngắn hạn các tín hiệu mua và tín hiệu bán.
 • Có thể được sử dụng cùng với các chỉ báo khác để hỗ trợ lẫn nhau trong các chiến lược giao dịch của nhà giao dịch.

Cách Thức Hoạt Động Của Chỉ Số RSI Trong Chứng Khoáng Là Gì?

Cách Thức Hoạt Động Của Chỉ Số RSI Trong Chứng Khoáng Là Gì?
Cách Thức Hoạt Động Của Chỉ Số RSI Trong Chứng Khoáng Là Gì?

Chỉ số sức mạnh tương đối là một trong những chỉ báo xung lượng, chỉ số sức mạnh tương đối so sánh sức mạnh của các sản phẩm tài chính vào những ngày giá tăng với sức mạnh của nó vào những ngày giá đi xuống. Liên hệ kết quả của sự so sánh này với hành động giá có thể cung cấp cho các nhà giao dịch ý tưởng về cách một loại chứng khoán có thể hoạt động. Đường RSI, được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác, có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn.

Cách Tính RSI

Cách Tính RSI
Cách Tính RSI

 

Chỉ số sức mạnh tương đối RSI sử dụng phép tính hai phần bắt đầu bằng công thức sau:

Bước 1:

RSI = 100 – {100/(1 + [Mức tăng trung bình/Tổn thất trung bình])}

Trong đó:

 • Lãi hoặc lỗ trung bình là phần trăm lãi hoặc lỗ trung bình trong khoảng thời gian xem xét lại.
 • Tổn thất trung bình luôn có giá trị dương.
 • Khi tính mức tăng trung bình, các khoảng thời gian có tổn thất về giá lấy bằng 0.
 • Khi tính tổn thất trung bình, các giai đoạn tăng giá lấy bằng 0.
 • Số chu kỳ tiêu chuẩn là 14.

Bước 2:

RSI = 100 – {100/ (1 + ([(13 x Mức tăng trung bình trước đó) + Lợi ích hiện tại] / [(13 x Lỗ trung bình trước đó) + Tổn thất hiện tại]))}

Sử Dụng RSI Với Xu hướng

Sử Dụng RSI Với Xu hướng
Sử Dụng RSI Với Xu hướng

Thay Đổi Các Mức RSI Để Phù Hợp Với Xu Hướng

Xu hướng chính của thị trường là điều cần thiết nhất để hiểu đúng các Chỉ số sức mạnh tương đối RSI. Khi gí của một tài sản trong một kênh hoặc trong một giao dịch dài hạn (không trong xu hướng) thì việc thay đổi các mức của chỉ số RSI thường là không cần thiết.

Tuy nhiên, RSI không thực sự đáng tin cậy trong các thị trường có xu hướng và cả trong một giao dịch có phạm vi ngắn cụ thể. Trên thực tế, hầu hết các nhà giao dịch hiểu rằng các tín hiệu do chỉ số sức mạnh tương đối đưa ra trong các xu hướng thường có thể sai.

Tìm hiểu về nến búa ngược là gì?

Sử Dụng Tín Hiệu Tương Ứng Với Xu Hướng

Để tránh được các báo động giả mà Chỉ số sức mạnh tương đối RSI có thể tạo ra trong các thị trường có xu hướng, các nhà giao dịch nên:

 • Chủ yếu sử dụng các tín hiệu tăng khi giá đang trong xu hướng tăng;
 • Hủ yếu sử dụng các tín hiệu giảm khi giá của một cổ phiếu đang trong xu hướng giảm.

Quá Mua Hoặc Quá Bán

Các giá trị của chỉ báo sức mạnh tương đối từ 70 trở lên cho thấy rằng chứng khoán đang bị mua quá mức hoặc định giá quá cao. Nó có thể là dấu hiệu của một  sự đảo ngược xu hướng  hoặc sự điều chỉnh giá theo hướng giảm.Trong khi đó, chỉ số RSI từ 30 trở xuống cho thấy tình trạng bán quá mức hoặc bị định giá thấp.

 • Quá mua tức là tình trạng chứng khoán giao dịch ở mức giá cao hơn giá trị thực của nó.

Nghĩa là tài sản đó có thể đã được định giá cao hơn mức cần thiết. Tuy nhiên dấu hiệu này cho thấy có thể có một đợt điều chỉnh giá hoặc sự xuất hiện của việc xu hướng bị đảo ngược. Do đó, đây thường là thời điểm để họ có thể bán chứng khoán.

 • Qúa bán tức là giao dịch ở mức giá thấp hơn mức cần thiết

Tương tự như vậy đối với các chứng khoán mà chỉ số sức mạnh tương đối đánh dấu là quá bán. Có thể sẽ có một sự điều chỉnh giá hoặc đảo ngược xu hướng và các nhà giao dịch có thể thực hiện lệnh mua.

Cách Đọc Chỉ Số RSI Và Phạm Vi RSI

Cách Đọc Chỉ Số RSI Và Phạm Vi RSI
Cách Đọc Chỉ Số RSI Và Phạm Vi RSI

Chỉ số sức mạnh tương đối đo lường động lượng giá của một cổ phiếu hoặc chứng khoán khác. Cơ bản là để đo lường mức độ nhanh chóng mà các nhà giao dịch đặt giá của chứng khoán lên hoặc xuống.

Trên thang điểm từ 0 đến 100:

 • Chỉ số dưới 30: Tức là tài sản bị bán quá mức;
 • Chỉ số trên 70: Tức là một tài sản bị mua quá mức.

Việc đặt biểu đồ Chỉ số sức mạnh tương đối bên dưới biểu đồ giá giúp các nhà giao dịch có thể so sánh động lượng gần đây của một sản phẩm với giá thị trường.

Trong các xu hướng, chỉ số RSI có thể rơi vào một dải hoặc phạm vi.

 • Trong xu hướng tăng: chỉ số trên 30 và thường xuyên chạm 70.
 • Trong xu hướng giảm: chỉ báo thường chạm 30 hoặc thấp hơn.

Tìm hiểu về lý thuyết dow trong giao dịch

Sự Khác Biệt Giữa MACD Và RSI Là Gì?

Sự Khác Biệt Giữa MACD Và RSI Là Gì?
Sự Khác Biệt Giữa MACD Và RSI Là Gì?

 

Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là một chỉ báo cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá chứng khoán. Các nhà giao dịch có thể mua chứng khoán khi chỉ báo này cắt lên phía trên đường tín hiệu của đường EMA và bán hoặc bán khống chứng khoán khi chỉ báo của đường trung bình động hội tụ phân kỳ MACD cắt xuống bên dưới đường tín hiệu.

Đường trung bình động hội tụ phân kỳ đo lường mối quan hệ giữa hai đường EMA, trong khi chỉ báo RSI đo lường đà thay đổi của giá liên quan đến mức giá cao nhất và thấp nhất trong thời gian gần.

Cả đường trung bình động hội tụ phân kỳ MACD và Chỉ số sức mạnh tương đối này đều đo lường động lượng của một sản phẩm tài chính. Tuy nhiên, chủ thể đo lường của hai chỉ số nói trên là những yếu tố khác nhau cho nên trong một số trường hợp các tính toán có thể đưa ra các chỉ số trái ngược nhau.

Hạn Chế Của RSI Là Gì?

Hạn Chế Của RSI Là Gì?
Hạn Chế Của RSI Là Gì?
 • Chỉ số sức mạnh tương đối thường được đặt bên dưới biểu đồ giá để các nhà giao dịch có thể dễ dàng thực hiện việc so sánh động lượng giá tăng và giá giảm trong quá trình thực hiện nghiên cứu thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, tín hiệu của RSI chỉ đáng tin cậy nhất khi chúng được nghiên cứu trong các xu hướng dài hạn.
 • Các tín hiệu đảo ngược rất ít khi xảy ra và đôi khi khó phân biệt chúng với các báo động giả.

Một Số Câu Hỏi Liên Quan

Có Nên Đặt Lệnh Mua Khi Chỉ Số RSI Thấp?

Khi RSI di chuyển xuống dưới 30, nhiều nhà giao dịch coi đó là tín hiệu mua.Tuy nhiên, độ chính xác của các tín hiệu này không ổn định và phụ thuộc vào các bối cảnh tổng thể khác nhau.

Cách dùng nến shooting star

Điều Gì Xảy Ra Khi RSI Cao?

Vì chỉ số RSI thường được sử dụng để xác định liệu một sản phẩm chứng khoán có bị mua quá mức hay bị bán quá mức hay không, nếu RSI cao tức là chứng khoán đó bị mua quá mức và giá có thể giảm. Đây có thể là một tín hiệu để đặt lệnh bán.

Kết Luận

Có thể tóm lược lại một số nội dung chính về Chỉ số sức mạnh tương đối RSI như sau:

 • Chỉ số RSI là một chỉ số phổ biến trong chứng khoán được giới thiệu vào năm 1978.
 • Chỉ số RSI cung cấp cho các nhà phân tích kỹ thuật các tín hiệu của một sự tăng giá hoặc giảm giá, RSI thường được đặt dưới biểu đồ giá.
 • Một chứng khoán được coi là bị mua quá mức khi RSI lớn hơn 70 và bị bán quá mức khi RSI dưới 30.
 • Đường biểu diễn của chỉ số sức mạnh tương đối cắt xuống bên dưới đường quá mua hoặc bên trên đường quá bán thường được coi là tín hiệu mua hoặc bán.
 • Chỉ báo RSI hoạt động tốt nhất trong phạm vi giao dịch thay vì thị trường có xu hướng.

Hi vọng thông qua bài viết này của cafeforexvn bạn đã hiểu hơn về chỉ số sức mạnh tương đối RSI là gìcách đọc các chỉ số RSI trên biểu đồ giao dịch. Đừng quên theo dõi và đón đọc các bài viết tiếp theo về thị trường chứng khoáng của chúng tôi nhé.

Nguyễn Oanh

Mình là Lâm Oanh - một trong số các BTV của Cafeforexvn. Là một người có niềm đam mê với kinh tế tài chính, mình có 5 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường tìm hiểu và phân tích thị trường. Rất hi vọng những bài viết của mình sẽ là một trong những hành trang đồng hành cùng bạn trên chặng đường tìm kiếm thành công.

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
spot_img
LỊCH KINH TẾ
BÀI VIẾT MỚI