Thứ Bảy, Tháng Năm 18, 2024
Trang chủBài học đầu tưKiến thứcUNC là gì? Phân biệt ủy nhiệm chi và chuyển khoản

UNC là gì? Phân biệt ủy nhiệm chi và chuyển khoản

Viết bởi Cafeforexvn

Trong quá trình tham gia sử dụng các dịch vụ tại ngân hàng hoặc làm việc tại một tổ chức nào đó, hẳn là bạn đã nghe qua thuật ngữ UNC – ủy nhiệm chi. Vậy UNC là gì, ủy nhiệm chi là gì? Hôm nay, cùng Cafeforexvn tìm hiểu về vấn đề này để có thể phân biệt ủy nhiệm chi khác với chuyển khoản như thế nào nhé.

UNC Là Gì?

UNC Là Gì?
UNC Là Gì?

UNC là từ viết tắt của Ủy nhiệm chi.

Ủy nhiệm chi hay còn được gọi là lệnh chi là một phương tiện thanh toán mà người trả tiền sẽ tạo một lệnh thanh toán theo biểu mẫu do Ngân hàng quy định sau đó gửi đến Ngân hàng mà người đó mở tài khoản để yêu cầu trích một khoản tiền nhất định trong tài khoản để trả cho người thụ hưởng.

Theo quy định của ngân hàng, khách hàng phải là người lập và ký ủy nhiệm chi, ngân hàng sẽ chỉ dựa trên lệnh do khách hàng lập đó để trích tiền từ tài khỏn của khách hàng để chuyển vào tài khoản ngân hàng của người thụ hưởng được chỉ định. Ngân hàng hoàn toàn không có quyền tự động trích tiền từ tài khoản của khách hàng trừ khi đã có thỏa thuận trước đó bằng văn bản.

Thêm vào đó, phải hiểu rằng ủy nhiệm chi không đồng nghĩa với việc bạn ủy nhiệm cho phía ngân hàng quyền chi hộ.

Ủy Nhiệm Chi Là Gì Theo Quy Định Của Pháp Luật

UNC Là Gì Theo Quy Định Của Pháp Luật
UNC Là Gì Theo Quy Định Của Pháp Luật

Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 46/2014/TT-NHNN, định nghĩa:

Các dịch vụ thanh toán lệnh chi hay ủy nhiệm chi (gọi chung là dịch vụ thanh toán ủy nhiệm chi) là một thủ tục do ngân hàng thực hiện theo yêu cầu của bên trả tiền để trích một số tiền nhất định trên tài khoản thanh toán của bên trả tiền và thực hiệ việc trả hoặc chuyển tiền cho bên thụ hưởng. Bên thụ hưởng cũng có thể chính là bên trả tiền. 

Khi sử dụng dịch vụ thanh toán ủy nhiệm chi, người dùng cần cung cấp thông tin và yêu cầu thanh toán cho ngân hàng hoặc tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ. Sau đó, bên cung cấp dịch vụ sẽ thực hiện các giao dịch thanh toán được uỷ nhiệm bởi người dùng. Việc sử dụng dịch vụ thanh toán ủy nhiệm chi giúp người dùng tiết kiệm thời gian và nỗ lực trong việc thực hiện các giao dịch thanh toán và đồng thời đảm bảo tính bảo mật và an toàn trong quá trình thanh toán. 

Các giao dịch thanh toán thông qua dịch vụ ủy nhiệm chi bao gồm thanh toán hóa đơn, chuyển tiền, thanh toán trực tuyến và các giao dịch thanh toán khác. Dịch vụ thanh toán ủy nhiệm chi thường được sử dụng bởi các cá nhân và tổ chức có nhu cầu thực hiện các giao dịch thanh toán định kỳ hoặc lớn, hoặc khi họ không thể tự thực hiện các giao dịch này một cách độc lập. 

Xem thêm về chỉ số NAV là gì trong chứng khoán

Giấy Ủy Nhiệm Chi Là Gì?

Giấy UNC Là Gì?
Giấy UNC Là Gì?

Giấy ủy nhiệm chi hay mẫu chứng từ ủy nhiệm chi là một tài liệu pháp lý ghi lại việc người uỷ quyền (người giao) uỷ quyền cho người được uỷ quyền (người nhận) thực hiện một số hành động thay mặt cho mình. Chứng từ ủy nhiệm chi là một phương tiện quan trọng để thực hiện các giao dịch tài chính, đặc biệt là các giao dịch thanh toán. 

Giấy Ủy Nhiệm Chi Có Nội Dung Gì?

Giấy Ủy Nhiệm Chi Có Nội Dung Gì?
Giấy Ủy Nhiệm Chi Có Nội Dung Gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Thông tư 46/2014/TT-NHNN quy định mẫu chứng từ ủy nhiệm chi cần bao gồm các thông tin cơ bản sau: 

 • Trên giấy ủy nhiệm chi phải có dòng chữ “lệnh chi” (hoặc ủy nhiệm chi) và số chứng từ; 
 • Đầy đủ các thông tin về ngày, tháng, năm mà khách hàng lập ủy nhiệm chi; 
 • Thông tin tên, địa chỉ và số hiệu tài khoản thanh toán của bên trả tiền; 
 • Thông tin về tên của ngân hàng phục vụ của bên trả tiền; 
 • Thông tin về tên, địa chỉ và số hiệu tài khoản thanh toán của bên thụ hưởng; 
 • Tên ngân hàng phục vụ của bên thụ hưởng; 
 • Nội dung thanh toán; 
 • Số tiền thanh toán phải được ghi cả bằng chữ và bằng số; 
 • Thông tin ngày, tháng, năm mà lệnh ủy nhiệm chi có giá trị để thực hiện thanh toán; 
 • Chữ ký của chủ tài khoản hoặc người được chủ tài khoản ủy quyền (đối với chứng từ giấy thì phải là chữ ký tay và với chứng từ điện tử thì là chữ ký điện tử đối ) và chữ ký của những người có liên quan đến chứng từ này theo quy định của pháp luật; cùng với con dấu đơn vị (nếu có). 

Ngân hàng hoàn toàn được quyền quy định thêm các yếu tố hay nội dung cần có trên giấy ủy nhiệm chi sao cho phù hợp với yêu cầu quản lý ngân hàng và đặc thù hoạt động của đơn vị mình tuy nhiên các nội dung phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Kiến thức về chỉ số CPI

Quy Trình Thanh Toán Ủy Nhiệm Chi

Quy Trình Thanh Toán Ủy Nhiệm Chi
Quy Trình Thanh Toán Ủy Nhiệm Chi

Theo Luật Ngân hàng 2010, quy trình thanh toán ủy nhiệm chi bao gồm các bước sau đây: 

 • Bước 1: Người gửi tiền lập giấy ủy nhiệm chi và ký tên xác nhận trên giấy tờ này. 
 • Bước 2: Người gửi tiền nộp giấy ủy nhiệm chi và số tiền cần chuyển cho ngân hàng hoặc dịch vụ thanh toán. 
 • Bước 3: Ngân hàng hoặc dịch vụ thanh toán nhận giấy ủy nhiệm chi và kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ. 
 • Bước 4: Sau khi xác nhận giấy tờ hợp lệ, ngân hàng hoặc dịch vụ thanh toán thực hiện chuyển tiền đến tài khoản của người nhận. 
 • Bước 5: Người nhận tiền kiểm tra số tiền đã nhận và xác nhận thông tin trên giấy tờ thanh toán. 
 • Bước 6: Ngân hàng hoặc dịch vụ thanh toán cung cấp thông tin về giao dịch thanh toán cho người gửi tiền. 

Các bước trên chỉ là quy trình chung để thực hiện thanh toán ủy nhiệm chi. Tuy nhiên, quy trình chi tiết có thể khác nhau tùy thuộc vào cách thức thực hiện của từng ngân hàng hoặc dịch vụ thanh toán. Ngoài ra, cần lưu ý rằng để thực hiện được thanh toán ủy nhiệm chi, người gửi tiền cần phải có một tài khoản tại ngân hàng hoặc dịch vụ thanh toán, và tài khoản này cần đảm bảo đủ số dư để thực hiện giao dịch. 

Sự Khác Nhau Giữa Chuyển Khoản Và UNC Là Gì?

Sự Khác Nhau Giữa Chuyển Khoản Và UNC Là Gì?
Sự Khác Nhau Giữa Chuyển Khoản Và UNC Là Gì?

Thanh toán ủy nhiệm chi và thanh toán chuyển khoản là hai hình thức thanh toán khác nhau và có những sự khác biệt cơ bản sau: 

 • Đối tượng thực hiện: Thanh toán chuyển khoản thường được thực hiện bởi chính người gửi tiền thông qua các phương tiện thanh toán điện tử nhưng thanh toán ủy nhiệm chi thường được thực hiện bởi bên thứ ba như một ngân hàng hay một dịch vụ thanh toán để thực hiện thay mặt cho người gửi tiền. 
 • Phí thanh toán: Thanh toán chuyển khoản thường có phí phát sinh tùy thuộc vào loại tài khoản và các chính sách của ngân hàng. Thanh toán ủy nhiệm chi cũng có thể có phí tùy thuộc vào dịch vụ thanh toán được sử dụng. 
 • Thời gian thanh toán: Thanh toán chuyển khoản có thể tốn thời gian từ vài giờ đến vài ngày tùy thuộc vào quy trình xử lý của ngân hàng. Thanh toán ủy nhiệm chi thường được thực hiện nhanh hơn, có thể chỉ mất vài phút để hoàn thành. 
 • An toàn và bảo mật: Thanh toán chuyển khoản có độ an toàn và bảo mật cao hơn so với thanh toán ủy nhiệm chi, vì nó cho phép người gửi tiền kiểm soát trực tiếp quá trình chuyển tiền và không cần chia sẻ thông tin tài khoản với bên thứ ba. Thanh toán ủy nhiệm chi có thể mang lại rủi ro an ninh cao hơn do cần chia sẻ thông tin tài khoản với bên thứ ba để thực hiện giao dịch. 

Tóm lại, thanh toán chuyển khoản và thanh toán ủy nhiệm chi đều là những hình thức thanh toán tiền tệ khác nhau và có ưu nhược điểm riêng. Việc chọn hình thức thanh toán nào sẽ phụ thuộc vào nhu cầu và hoàn cảnh cụ thể của từng người. 

Ưu Điểm Và Hạn Chế Của Hình Thức Thanh Toán Bằng UNC Là Gì?

Ưu Điểm Của UNC Là Gì?

Ưu Điểm Của UNC Là Gì?
Ưu Điểm Của UNC Là Gì?

Thanh toán ủy nhiệm chi là một phương thức thanh toán truyền thống trong kinh doanh có nhiều ưu điểm, bao gồm: 

 • Tiện lợi và nhanh chóng: Người gửi tiền chỉ cần đến ngân hàng và hoàn thành thủ tục để phát hành ủy nhiệm chi mà không cần phải mang tiền mặt. Người nhận tiền cũng có thể đến ngân hàng để nhận tiền mà không cần phải mang theo giấy tờ tùy thân, và không cần phải đợi cho đến khi người gửi tiền chuyển khoản. 
 • Tiết kiệm chi phí: Thanh toán bằng ủy nhiệm chi thường có mức phí thấp hơn so với các phương thức thanh toán khác, như chuyển khoản hoặc thanh toán bằng séc. 
 • An toàn: Người gửi tiền chỉ cần phát hành ủy nhiệm chi và không cần phải mang theo tiền mặt. Người nhận tiền cũng không phải mang tiền mặt để nhận tiền, do đó giảm thiểu rủi ro bị mất trộm hay tai nạn giao thông. 
 • Bảo mật thông tin: Ủy nhiệm chi thường yêu cầu thông tin cụ thể của người được ủy nhiệm và người nhận tiền, giúp bảo mật thông tin cá nhân và giảm thiểu nguy cơ gian lận. 
 • Tạo niềm tin giữa các bên: Thanh toán bằng ủy nhiệm chi giúp xây dựng mối quan hệ đáng tin cậy giữa các bên tham gia trong giao dịch. 
 • Khả năng kiểm soát chi tiêu: Người gửi tiền có thể giới hạn số tiền trong ủy nhiệm chi, do đó giúp kiểm soát chi tiêu của người được ủy nhiệm và tránh rủi ro chi tiêu vô lý. 

Vì vậy, thanh toán bằng ủy nhiệm chi vẫn là một phương thức thanh toán phổ biến trong kinh doanh, đặc biệt là trong các giao dịch thanh toán nội bộ của doanh nghiệp. 

Nhược Điểm Của UNC Là Gì?

Nhược Điểm Của UNC Là Gì?
Nhược Điểm Của UNC Là Gì?
 • Về mặt hạn chế: Mặc dù thanh toán bằng ủy nhiệm chi có những ưu điểm vượt trội như tiết kiệm thời gian, tiện lợi, an toàn, tuy nhiên, nó cũng tồn tại một số hạn chế như sau: 
 • Hạn chế về phạm vi sử dụng: Thanh toán bằng ủy nhiệm chi thường chỉ được sử dụng trong các giao dịch thanh toán nội bộ của doanh nghiệp hoặc giữa các cá nhân trong nội bộ gia đình. Không phù hợp để sử dụng cho các giao dịch thanh toán quốc tế hoặc giao dịch thương mại quốc tế. 
 • Hạn chế về tính khả thi: Thanh toán bằng ủy nhiệm chi thường yêu cầu một số thủ tục và giấy tờ pháp lý nhất định, đòi hỏi phải có sự đồng ý của người được ủy nhiệm và sự chứng thực của ngân hàng. Do đó, nó có thể không phù hợp cho các giao dịch thanh toán nhỏ, tầm thường hoặc gấp rút. 
 • Hạn chế về tính an toàn: Dù được xem là phương pháp thanh toán an toàn, tuy nhiên, thanh toán bằng ủy nhiệm chi vẫn có nguy cơ bị giả mạo, làm giả hoặc mất mát. Điều này đặc biệt đúng khi giấy tờ thanh toán không được kiểm tra kỹ càng hoặc không được bảo quản đúng cách. 
 • Hạn chế về thời gian: Việc kiểm tra, xác minh thông tin và thực hiện giao dịch có thể mất nhiều thời gian hơn so với các phương thức thanh toán khác. Nếu người gửi tiền cần thực hiện giao dịch gấp, thanh toán bằng ủy nhiệm chi có thể không phù hợp. 
 • Chi phí cao: Thanh toán bằng ủy nhiệm chi cũng có chi phí phát sinh cho các bên tham gia, bao gồm phí giao dịch, phí dịch vụ, phí bảo quản giấy tờ và nhiều khoản chi phí khác, do đó không phù hợp cho các giao dịch thanh toán nhỏ lẻ. 

OTC là gì? tìm hiểu kiến thức về otc

Kết Luận

Khi có nhu cầu trích tiền từ tài khoản cá nhân để chuyển đến cho người thụ hưởng bạn có thể lập một giấy ủy nhiệm chi và gửi cho ngân hàng để ngân hàng dựa trên lệnh chi đó chuyển tiền cho người thụ hưởng. Đây là cách thức được nhiều cá nhân cũng như doanh nghiệp sử dụng với nhiều múc đích khác nhau.

Bên cạnh nhưng ưu điểm của việc thanh toán qua ủy nhiệm chi thì cũng có không ít các nhược điểm đi kèm. Trong quá trình thực hiện một lệnh ủy nhiệm chi, bạn cần lưu ý để không gặp phải các vấn đề.

Như vậy thông qua bài viết này, cafeforexvn đã cùng bạn tìm hiểu UNC là gì cũng như các vấn đề liên quan đến ủy nhiệm chi. Đừng quên theo dõi cafeforexvn để đón đọc các bài viế hay nhất tiếp theo nhé.

Nguyễn Oanh

Mình là Lâm Oanh - một trong số các BTV của Cafeforexvn. Là một người có niềm đam mê với kinh tế tài chính, mình có 5 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường tìm hiểu và phân tích thị trường. Rất hi vọng những bài viết của mình sẽ là một trong những hành trang đồng hành cùng bạn trên chặng đường tìm kiếm thành công.

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
spot_img
LỊCH KINH TẾ
BÀI VIẾT MỚI